Engelli Öğrenci Birimi
Üni 101 dersi kapsamında üniversite yaşamına katılan engelli öğrencilerimize üniversitemizi tanıtıyoruz.
İlkelerimiz
  • Gizlilik: Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, durumunu kendisinin izni alınmadan başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.
  • Gönüllülük: Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin engellerini bildirmeleri için için fırsatlar yaratır, ancak Birim’e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.
  • Saygı: Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. Engelli öğrencilerden gelen öneri ve eleştirileri dikkate alır.
  • Ekip Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin akademik yaşantı süreçlerinde öğrencinin bireysel durumuna göre  kolaylaştırıcı öğrenme ve değerlendirme çözümleri üretmede ilgili kişi ve birimlerle birlikte çalışmalarını yürütür.
  • Erişilebilirlik: Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi engelli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer tüm birimleriyle birlikte çalışır.
  • Sorumluluk: Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermekle sorumludur, bunun yanında sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.